Foreldre stoler på at du tar vare på barna deres.

Stol på oss på samme måte

angående datasikkerhet.

Sikkerhet rundt alle data er vår aller høyeste prioritet! Derfor har vi utviklet en variasjon av beskyttende funksjoner som gir barnehager mulighet til å kommunisere og veksle informasjon med hverandre og med foreldre uten bekymringer.

All data sendes eksklusivt via en kryptert kobling og lagres på servere i Tyskland.

All data krypteres i tråd med GDPR og vil selvfølgelig ikke videreføres til tredjepart!

Parent gir barnehager og foreldre mer tid til de viktige tingene!

Vi ønsker å kommunisere innad i team for å gjøre det så enkelt som mulig å ha tilgang til “deres” daa, men det er så enkelt å blokkere sensitive data eller prosesser med ett tastetrykk.

Det samme gjelder kommunikasjon med foreldre, hvorpå enhver barnehage kan velge selv hvilken informasjon som skal deles (f.eks. menyer) og hvilken som foreldre kan reagere på (f.eks. feriemelding). Og faktisk velger foreldrene hvorvidt de ønsker å veksle informasjon med andre foreldre!

Vårt løfte til deg

Vårt viktigste mål er å beskytte barna. Derfor kan barnehager og foreldre bestemme sammen hvorvidt de vil dele bilder og video av hverdagen i barnehagen – tillatelse kan gis raskt og uten tidkrevende omveier. Dette gir enda bedre sikkerhet i et tillitsfullt samarbeid!

  • Sikker tildeling av autorisasjoner/tilgangsblokker
  • Regulert kommunikasjon mellom barnehager og foreldre

Hvis du ønsker mer detaljert informasjon om databeskyttelse sender vi gjerne vår kontrakt for behandling av prosesser inkludert TOM til den som er ansvarlig for databeskyttelse.

Vennligst send en e-post til contact@parent.cloud